Drukuj Drukuj

Zamówienia publiczne

Dział Zamówień Publicznych

tel. (0-82) 564 03 59, fax 564 04 56

Aktualne zamówienia publiczne opublikowane są na stronie:

https://pwszchelm.edu.pl/index.php/pl/uczelnia/przetargi

Termin składania ofertPrzedmiot zamówieniaWybrano
2019-01-24Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych dla studentów specjalności lotniczych kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie.
2018-12-19Ubezpieczenie statków powietrznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2018-12-06Świadczenie usługi zakładowego opiekuna praktyk nad studentami odbywającymi praktyki pilotażowe na kierunkach Stosunki Międzynarodowe, Matematyka, Filologia, Pedagogika realizowane w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” umowa
2018-11-29Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniami lotniczymi dla studentów PWSZ w Chełmieumowa
2018-11-27Dzierżawa statku powietrznego na potrzeby Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieumowa
2018-11-22Dostawa samolotów szkolnych na potrzeby Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmieumowa
2018-11-15Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na lotnisku PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich – III edycjaumowa
2018-11-09Dostawa serwerów sieciowych, macierzy dyskowej oraz przełącznika i oprogramowania dla Platformy – SmartPWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pn. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”umowa
2018-10-23Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie certyfikowanych kursów spawalniczych oraz zajęć warsztatowych dla studentów PWSZ w Chełmie w ramach projektu „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE” - II edycjaumowa
2018-10-16Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie certyfikowanych kursów spawalniczych oraz zajęć warsztatowych dla studentów PWSZ w Chełmie w ramach projektu „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”unieważnienie
2018-10-15Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć oraz szkoleń teoretycznych do uzyskania licencji lotniczych dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie – II edycjaumowa
2018-10-10Dzierżawa dwóch statków powietrznych na potrzeby Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – II edycjaumowa
2018-10-09Usługi edukacyjne w związku z realizacją praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 – II edycja umowa
2018-10-09Dostawa wyposażenia lotniczego w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (specjalności lotnicze) PWSZ w Chełmie w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”umowa
2018-10-08Usługa edukacyjna w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie z przedmiotu Badania naukowe w pielęgniarstwie w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 umowa
2018-09-28Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć oraz szkoleń teoretycznych do uzyskania licencji lotniczych dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmieumowa
2018-09-28Usługa edukacyjna w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 umowa
2018-09-27Usługa edukacyjna w związku z realizacją zajęć praktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 unieważnienie
2018-09-27Usługi edukacyjne w związku z realizacją praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 umowa
2018-09-21Dzierżawa dwóch statków powietrznych na potrzeby Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmieunieważnienie
2018-09-21Renowacja i odbudowa gzymsów budynku Rektoratu PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej 54 – II edycjaumowa
2018-09-06Dostawa pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym PWSZ w Chełmie poprzez wyposażenie pracowni informatycznych i sal wykładowych w nowoczesny sprzęt IT z oprogramowaniem w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju umowa
2018-09-06Dostawa radiostacji pokładowych do samolotu na potrzeby Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmieumowa
2018-09-06Dostawa pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (specjalności lotnicze) PWSZ w Chełmie w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” – IIIumowa
2018-08-30Renowacja i odbudowa gzymsów budynku Rektoratu PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej 54unieważnienieData modyfikacji 13.12.2018 13:28:23