Drukuj Drukuj

Statut

Uchwała nr 1/CXXI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia Statutu Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

Załącznik do uchwały nr 1/CXXI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

Uchwała nr 1/CX/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmiany Statutu Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz

Załącznik do uchwały nr 1/XCV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pobierz


Data modyfikacji 16.07.2018 12:42:59