Drukuj Drukuj

Rektor PWSZ w Chełmie

Arkadiusz Tofildr hab. inż.,  Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą w latach 2008-2016, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. W roku 2008 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: ,,Badania procesu mechanicznego dzielenia bezwiórowego metalowych prętów okrągłych” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zbigniewa Patera. W latach 2002-2008 asystent w Instytucie Nauk Technicznych.  Od października 2008 adiunkt w Katedrze Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej Politechniki Lubelskiej. Autor lub współautor 45 publikacji oraz 5 patentów. Prace badawczo-naukowe realizuje w zakresie tematyki związanej z zagadnieniami dotyczącymi obróbki plastycznej metali, głównie technologii walcowania poprzeczno-klinowego oraz procesów kucia. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów związanych z obróbką plastyczną metali, mechaniką oraz grafiką inżynierską. Wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne II stopnia, Brązowym Krzyżem Zasługi, kilkukrotnie nagrodami Rektora PWSZ w Chełmie za działalność organizatorską na rzecz uczelni oraz nagrodami Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności naukowej.

 

Kompetencje Rektora

Rektor Uczelni kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest przełożonym pracowników, studentów oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Uczelni lub Kanclerza. Rektor Uczelni podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez Statut, sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni, określa zakres obowiązków prorektorów.

 

Kontakt:

tel. 82 565 88 95, e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl

 


Data modyfikacji 27.01.2017 13:07:17