Drukuj Drukuj

Regulaminy

Zarządzenie numer 1/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zarządzenie numer 16/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zarządzenie numer 44/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie przekazania uprawnień do przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz ustalenia Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom - Pobierz

Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom - Pobierz

Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz 

Uchwała z dnia 26 kwietnia 2016r. Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie zaopiniowania Regulaminu Studiów - Pobierz 

Uchwała nr 4/CIX/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoł Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Regulamin Studiów PWSZ w Chełmie tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 października 2015 r. - Pobierz 

Uchwała z dnia 1 października 2015r. Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie zaopiniowania Regulaminu Studiów  - Pobierz  

Regulamin Studiów PWSZ w Chełmie tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 października 2014 r. - Pobierz 

Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz 

Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz 

Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz  

Regulamin Studiów PWSZ w Chełmie obowiązujący od dnia 1 października 2012 r. - Pobierz  

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zarządzenie nr 50/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyznawania świadczeń Pomocy Materianej Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zarządzenie nr 61/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz 

Uchwała nr 12/CXII/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmian w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwo Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Uchwała nr 20/CXII/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni oraz w uchwale w sprawie zasad pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Chełmie - Pobierz

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz 

Regulamin Pracy Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz 

Regulamin Premiowania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Niebędących Nauczycielami Akademickimi - Pobierz 

Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz 


Data modyfikacji 04.10.2017 08:01:33