Drukuj Drukuj

Jednostki Ogólnouczelniane

Studium Języków Obcych

Kierownik Studium: mgr Renata Jóźwiak
ul. Nowy Świat 3, pok. 105 
22-100 Chełm
tel. (82) 562 06 03


Studium Wychowania Fizycznego

Kierownik Studium: mgr Krzysztof Łoś
ul. Pocztowa 54, pok. nr 9, 10
22-100 Chełm
tel. (82) 565 68 29
Data modyfikacji 03.03.2014 13:37:06