Drukuj Drukuj

Instytut Neofilologii

Instytut Neofilologii
22 100 Chełm, ul. Wojsławicka 8b,
tel/fax
(82) 564 20 80

Dyrektor Instytutu:
doc. dr Tomasz Zygmunt
tel. (82) 564 21 21

Dział Obsługi Studenta Instytutu Neofilologii
Kierownik Działu:
mgr Anna Wołoszczuk
tel. (0-82) 564-20-98

Katedry:

Katedra Anglistyki
Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. Henryk Kardela
Katedra Slawistyki
Kierownik Katedry: dr Mirosława Kawecka
Katedra Stosunków Międzynarodowych
Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. Jan Hudzik

Studenci Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie kształcą się na kierunku Filologia na specjalnościach Filologia angielska specjalizacja amerykanistyka, Filologia angielska z przygotowaniem politologicznym, Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym, Filologia słowiańska (język rosyjski i ukraiński od podstaw) specjalizacja wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna oraz na kierunku Stosunki Międzynarodowe na specjalnościach Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego, Integracja i bezpieczeństwo europejskie a także Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu.

 


Data modyfikacji 28.05.2018 15:26:13