Drukuj Drukuj

Instrukcja obsługi

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

MENU
Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami, po lewej stronie ekranu.

Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostę™pnianymi informacjami. Każdy z działów może dzielić się na podkategorie.

WYSZUKIWARKA
W prawym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem przycisku "Wyślij".

Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów, należy w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, oddzielając je spacjami. Nie należy obejmować wyrażeń cudzysłowami.
W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.

Na poszczególne elementy listy skłdają się:
 
a) Tytuł artykułu, w którym wystąpiło poszukiwane hasło,
b) Odnośnik do danego artykułu,
c) Trafność wyszukiwania.


Odnośniki w serwisie BIP, wyświetlane są w kolorze czerwonym. Po wskazaniu odnośnika kursorem myszy, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni.

STOPKA
Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka podająca informacje:

a) Kto jest głównym redaktorem BIP,
b) Kiedy dokonano ostatniej modyfikacji oglądanej strony (data i czas).

Dostęp do informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Skargi i wnioski

Zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków wraz z załącznikami

 


Data modyfikacji 24.05.2018 14:33:58