Drukuj Drukuj

Inne

Uchwała nr 12/LXVI/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na lata 2012-2020 - Pobierz

Uchwała nr 5/CXXVI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020 - Pobierz

Uchwała nr 7/CXXVI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego - Pobierz

Uchwała nr 2CXXI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020 - Pobierz

Zarządzenie nr 52/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 - Pobierz

Uchwała rekrutacyjna na rok akademicki 2019/2020 - Pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2017 - Pobierz

Uchwała nr 10/CX/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wstrzymania rekrutacji na kierunek Filologia polska - Pobierz

Uchwała w sprawie zmiany uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018 - Pobierz

Uchwała rekrutacyjna na rok akademicki 2018/2019 - Pobierz

Uchwała w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w latach akademickich 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 - Pobierz

Zarządzenie nr 42/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zarządzenie nr 41/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zarządzenie nr 38/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2016 - Pobierz

Zarządzenie nr 37/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zarządzenie nr 19/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobęubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2016/2017 - Pobierz

Uchwała 3/2016 Komisji Konkursowej z dnia 15 marca 2016r,w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na funkcję Prorektora właściwego do spraw studenckich Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie  - Pobierz

Ogłoszenie o konkursie na funkcję  Prorektora właściwego do spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej Konkursu na funkcję Prorektora właściwego do spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2015 - Pobierz

Komunikat w sprawie wyboru Prorektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Kominikat w sprawie wyboru Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Komunikat w sprawie sporządzenia rejestru kandydatów w wyborach Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Komunikat w sprawie organizacji wyborów Prorektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Kominikat w sprawie organizacji wyborów Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Komunikat w sprawie wyników wyborów członków Kolegium Elektorów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zgodnie z postanowieniami art. 160a ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie publikuje wzory umów zawieranych ze studentami w roku akademickim 2016/2017:

  • Wzór umowy o warunkach odpłatności na studiach niestacjonarnych (osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2016/2017) - Pobierz
  • Wzór umowy o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych (osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2016/2017) - Pobierz
Zarządzenie nr 26/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie dokumentowania przebiegu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2014 - Pobierz
Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zarządzenie nr 15/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 lipca 2015 roku  w sprawie wysokości opłat za  usługi edukacyjne  na studiach stacjonarnych  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie  - Pobierz

Uchwała rekrutacyjna na rok akademicki 2016/2017 - Pobierz

Uchwała rekrutacyjna na rok akademicki 2017/2018 - Pobierz

Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo - Pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2013 - Pobierz

Uchwała w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad. Pobierz

Uchwała w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z 11 czerwca 2013 r. Pobierz

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z 5 marca 2012 r.Pobierz

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pobierz


Data modyfikacji 09.01.2019 10:40:33