Drukuj Drukuj

Inne

Uchwała nr 2/CXXXI/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020 - Pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2018 - Pobierz

Zarządzenie nr 88/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania najlepszch absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie do celów umarzania kredytów studenckich - Pobierz

Uchwała nr 12/LXVI/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na lata 2012-2020 - Pobierz

Uchwała nr 5/CXXVI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020 - Pobierz

Uchwała nr 7/CXXVI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego - Pobierz

Zarządzenie nr 52/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 - Pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2017 - Pobierz

Zarządzenie nr 42/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zarządzenie nr 41/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zarządzenie nr 38/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2016 - Pobierz

Zarządzenie nr 37/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Uchwała 3/2016 Komisji Konkursowej z dnia 15 marca 2016r,w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na funkcję Prorektora właściwego do spraw studenckich Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie  - Pobierz

Ogłoszenie o konkursie na funkcję  Prorektora właściwego do spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Regulamin pracy Komisji Konkursowej Konkursu na funkcję Prorektora właściwego do spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2015 - Pobierz

Komunikat w sprawie wyboru Prorektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Komunikat w sprawie wyboru Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Komunikat w sprawie sporządzenia rejestru kandydatów w wyborach Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Komunikat w sprawie organizacji wyborów Prorektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Komunikat w sprawie organizacji wyborów Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Komunikat w sprawie wyników wyborów członków Kolegium Elektorów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zarządzenie nr 26/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie dokumentowania przebiegu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2014 - Pobierz
Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Zarządzenie nr 15/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 lipca 2015 roku  w sprawie wysokości opłat za  usługi edukacyjne  na studiach stacjonarnych  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie  - Pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie za rok 2013 - Pobierz

Uchwała w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - Pobierz

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pobierz


Data modyfikacji 17.05.2019 13:26:35