Drukuj Drukuj

Informacje ogólne


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie została powołana na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 roku w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (Dz. U. Nr 79, poz. 839).

Zasady funkcjonowania Uczelni określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

W chwili obecnej, Uczelnia prowadzi kształcenie na następujących kierunkach studiów:

  • Matematyka
  • Filologia
  • Budownictwo
  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Elektrotechnika
  • Rolnictwo
  • Pedagogika
  • Stosunki Międzynarodowe
  • Pielęgniarstwo
  • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Data modyfikacji 12.10.2018 10:24:52