Drukuj Drukuj

Aktualne oferty pracy

Pliki do pobrania - dotyczy osób ubiegających się o stanowiska dydaktyczne/naukowe:

  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Pobierz >>
  • Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)  - Pobierz >>
  • Oświadczenie o wyrażenie zgody na zaliczenie do minimum kadrowego  - Pobierz >>
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  - Pobierz >>

Data modyfikacji 12.04.2018 13:21:50