Drukuj Drukuj

Aktualne oferty pracy

Stanowisko:

Pracownik administracyjno - biurowy

Termin składania dokumentów: 30.04.2019 r.

Pliki do pobrania - dotyczy osób ubiegających się o stanowiska dydaktyczne/naukowe:

  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Pobierz >>
  • Oświadczenie o spełnianiu wymogów - Pobierz >>
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  - Pobierz >>
  • Zobowiązanie do podjęcia pracy w PWSZ jako podstawowym miejscu pracy  - Pobierz >>
  • Oświadczenie Dyrektora podmiotu leczniczego  - Pobierz >>

Data modyfikacji 15.04.2019 14:29:21